ZAČETKI DELA PLANINSKEGA DRUŠTVA LENART

V OBDOBJU MED 1974-1979

Planinstvo je bilo pri Lenartu prisotno že dalj časa. Slovenjegoriški planinci so bili člani raznih planinskih društev v Mariboru in okolici. Znani so podatki, da so bili Slovenjegoričani člani Dravske podružnice Slovenskega planinskega društva v Rušah že leta 1902. Mlade planince so v takratnem času vzpodbujali nekateri učitelji na osnovnih šolah, predvsem na šolskih izletih. Na šoli pri Lenartu sdo več let vidneje delovali: Rado Mejovšek, Alfonz Groman in Janez Zorko, kjer so na osnovni šoli imeli planinsko sekcijo v okviru PD Maribor >>Matica<<. Nekaj let pred ustanovitvijo PD je v krajevni skupnosti Lenart vodil Herman Fras planinsko sekcijo PD Železničar Maribor .

Samostojno Planinsko društvo Lenart je bilo ustanovljeno 26. decembra leta 1974. 26. Decembra tega leta je bila uresničena želja želja po obstoju planinskega pdruštva v Slovenskih goricah. Leta 1974 so namreč tekle intenzivne priprave za ustanovitev planinskega društva na ozemlju občine Lenart. Željam gornikov, da bi imeli svoje društvo je prisluhnil Anton Šebat, ki je dal pobudo ta ustanovitev Planinskega društva Lenart. Jeseni so ustanovili iniciativni odbor, katerega predsednica je bila Elizabeta Senekovič, ki je imela velike zasluge pri ustanovitvi in razvoju PD Lenart. Iniciativni odbor je pripravil vse za ustanovni občni zbor PD Lenart, ki je 26.decembra 1974 v sejni sobi št. 21 SO Lenart. Prisotnih je bilo 56 članov in predstavnik Planinske zveze Slovenije prof. Tine Orel. Sprejeli so pravila in programe društva ter izvoli organe. Začel se je organizirani razvoj planinstva v občini Lenart, ki je stem postala bogatejša za zelo dejavno društvo.
Ustanovitelji Planinskega društva Lenart so: Tone Šebart, Elizabeta Senekovič, Herman Fras, Kamilo Kirbiš, Janez Zorko, Anton Kurnik, Janko Ferlinc, Bojan Firbas, Slavo Kramberger, Rozina Knuplež.ČLANI ORGANOV PLANINSKEGA DRUŠTVA LENART


1. UPRAVNI ODBOR (1974-1975)

Elizabeta Senekovič (predsednica),
Kamilo Kirbiš (podpredsednik), Rozina Knuplež (tajnica in blagajničarka), Janko Ferlinc, Bojan Firbas, Tanja Fišer, Herman Fras, Danica Hafner, Gizela Khan, Slavko Kramberger, Anton Kurnik, Fredi Neuvirt, Janez Zorko.

1979

Janko Ferlinc (predsednik),
Franci Meke (podpredsednik), Irena Ploj (tajnica), Majda Osterman (blagajničarka), Kamilo Kirbiš, Janez Zorko, Gizela Khan, Vladimir Čuček, Brigita Breznik, Slavko Šilec, Bojan Ajlec, Andreja Lorbek, Srečko Perkovič.

2. NADZORNI ODBOR (1978-1979)

Bruno Ajlec, Drago Štravs, Herman Fras.

3. ČASTNO RAZSODIŠČE (1978-1979)

Saša Tomažič, Majda Štravs, Slavko Kramberger dipl. vet.

041 512456

Trg osvoboditve 6 - drugo nadstropje (nekdanji prostori policijske postaje)

  • facebook

©2016 by Planinsko društvo Lenart. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now